Motto

Najpiękniejsze morze jeszcze nieujrzane
Najpiękniejsze dziecię śni jeszcze w kołysce,
Dni, te najpiękniejsze, są jeszcze przed nami,
A to, co chciałem ci powiedzieć, to najpiękniejsze
jeszcze niewypowiedziane.
(
tłum.własne wiersza Nâzım Hikmet)

Poezja

(Stona w opracowaniu)
 • John Ashbery 
 • W.H.Auden
 •  John Keats 
  • Endymion - wprowadzenie
  • Kto nazbyt długo w mieście był więziony
  • Jasna Gwiazda
  • Sonet napisany na pustej karcie w tomie wierszy Szekspira
  • Wigilia św.Agnieszki - fragmenty
  • Oda do Słowika - fragmenty
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...